vrijdag 26 oktober 2012

Kruizerfair 2012 - 8 en 9 december

Gisteravond is de eerste bespreking geweest van het organisatieteam voor de Kruizerfair 2012.
De data zijn bekend:
8 en 9 december

De meeste deelnemers van vorig jaar hebben al enthousiast hun medewerking toegezegd voor deze nieuwe editie en er hebben zich ook een aantal nieuwe deelnemers spontaan gemeld.
Komende tijd gaan we alle adressen en deelnemers inventariseren, zodat we ook dit jaar een veelzijdige creatieve route kunnen samenstellen. En binnenkort kunnen we hier dan de nieuwe route plaatsen en alle deelnemers opnieuw voorstellen.

Wil je automatisch op de hoogte worden gebracht? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

woensdag 10 oktober 2012

Kerk- en Sportveiling 't Kruis

Op vrijdag 9 november zal wederom een grootse kerk- en sportveiling plaatsvinden.
Bewoners en bedrijven uit 't Kruis stellen goederen, aanbiedingen en diensten beschikbaar die geveild worden. De opbrengst komt ten goede aan de H. Familiekerk en de sportvereniging KSV.

De eerste reacties op de aankondiging van deze nieuwe veiling zijn al hartverwarmend. De organisatie hoopt ook dit keer weer vele kavels te kunnen veilen en veel geld binnen te halen. Het geld zak goed worden ingezet. Voor de kerk in 't Kruis staat een ingrijpende renovatie van de binnenzijde op het programma. KSV Voetbal wil de oudste kleedkamers een noodzakelijke opknapbeurt geven, terwijl KSV Handbal een speciaal project wil uitrollen.

Komt allen
De veiling kan alleen dan een succes worden als er veel kopers naar de avond komen. Iedere bezoeker ontvangt bij de ingang een persoonlijk kopersnummer. Naam en adres worden genoteerd en gekoppeld aan het unieke kopersnummer. Dit nummer moet getoond worden aan de afslager als u op de koopjes biedt.
Afslager Nic Otsen uit Zwaagdijk begint om precies 19.30 uur met de veiling, die onder toezicht staat van notaris Alfons Demaret. De artikelen worden gekocht in de staat zoals die zich op het moment van aflevering bevinden. Gekochte artikelen worden zoveel mogelijk direct aan koper uitgereikt en aan het einde van de veiling ontvangt u een factuur met daarop een overzicht van de gekochte koopjes en het totaalbedrag. De gekochte goederen dienen, voor zover mogelijk, direct na afloop te worden meegenomen. Diensten worden onderling tussen koper en schenker afgestemd.

Schenkingen
Tja, en wat kunt u allemaal aan koopjes inbrengen? Dat is heel divers. Van de veiling uit 2002 zien we een grote verscheidenheid. Zoals een staatslot, kratje bier, pondje paling, flesje drank, tulpenbollen, avondje barbecue, oppassen, een dag werken, naar de sauna, vleesschotels, vliegen boven Heerhugowaard, cadeaubonnen, kistje sinaasappelen, avondje gourmet enzovoort enzovoort. Kortom, teveel om op te noemen.
Uiteraard mag u ook een geldbedrag doneren (bankrek.nr. 13.67.73.885 t.n.v. KSV).

De intekenformulieren zijn reeds rondgedeeld in de wijk en veel al opgehaald.
Aanmelden kan ook via het formulier op de site van KSV Voetbal.

Het afgeven van de goederen kan op 6, 7 en 8 november van 14 tot 16 uur en van 19 tot 21 uur in de kantine van KSV, Jan Glijnisweg 35A.

Meer actuele informatie kunt u vinden op de websites van de kerk, KSV, de wijkvereniging en via de locale media. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot Frits Weel, tel. 072 - 5713162/06 - 54673807 en via e-mail veiling@ksvvoetbal.nl